Lidt status over Hirsebakkens vandværk.

Efter at vi fik tilladelse fra kommunen d. 1 juli 2011, til at istandsætte vores vandværk,
har der været arbejdet på højtryk for at istandsættelsen kunne gøres så lempeligt som muligt.

Heldigvis kunne DVS Vandteknik levere nødvendigt udstyr rimeligt hurtigt, som kunne sættes op midlertidigt ved siden af vandhuset, mens det indvendige af vandhuset kunne gøres i stand.
Vandhuset er blevet renset, malet og gjort i stand.

Vandværket er nu istandsat med nye filterbeholdere med sandfiltermasse, oliefri kompressor, hydroforbeholder, genindsat vandmåler, el-styring som lever op til standardkrav og lidt rørføring.
Returskyllevandet ledes ned i udfældningstank (tidligere rentvandsbeholder) og bliver udpumpet et par dage efter returskylningen så bl.a. jern og mangan ikke sendes til kloakken.

Vandmåler stod på 1122 m³ ved opstart 1 oktober 2011

I følge DVS skal filteret køre et stykke tid og falde til ro før der tages alm. simpel vandprøve.
Filtermassen skal skiftes efter 5 års brug. Det er ikke særlig dyrt da det kun er sandfiltermasse.
Vi har også tilladelse til at opsætte et Antracitfilter som dog evt. venter til efter Vandprøven.
Luftperlerne i vandet kan kun fjernes ved, at benytte åbent vandmagasin, mellem filter
og hydroforbeholder .

Hus nr. 1, 3, 4, 5, 6, 7, Har fået monteret vandmåler, som bruges til afregning af spildevand.

Udgift til fælles vandlevering betales via grundejerforeningskontingent.

I 2014 er der renset for okker i skylleventiler og rørsystem.

I 2015 / 2016 er der opsat luftbeholder efter kompressor, så det er nemmere at styre luftmængden til filtrering.

I 2017 er der skiftet filtersand på begge beholdere, og monteret beholder uden filtermasse til ekstra iltning, for at fjerne den store mængde okker, som er i vores grundvand.

Det er foreslået, at filtersand skal skiftes hver 3. år for at bibeholde kvaliteten af vores vand.

 

Det er rigtig dejligt, at vi i denne fortravlede hverdag, stadig kan leve op til vores motto.

"En lille grundejerforening med sammenhold og engagement !"

Eyvind.