Lidt vandværksbilleder
Det gamle vandværk.
Og en gammel luftkompressor.
Lidt ældre rørsystem.
Og en slidt hydroforpumpe.
Hydrofor og rentvandsbeholder er koblet fra så vandet pumpes direkte gennem filter og ud til brugerne.
Gammelt filtermasse med rigelig indhold af okker osv.
(Dog ikke sundhedsfarligt)
Her er det nye filter + hydroforbeholder + filtersand ankommet.
Klargøring af fittings til midlertidig opstilling udenfor vandhuset.
Inden der monteres forlængerrør
skal pumpen med trykslange lige op.
Og renses.
Hele vejen hen til
Ud for midten af hus nr 3 ....................... ca. 40 mtr.
Og så kan der trænges til en slapper.
Styring til midlertidig opstilling af vandværk.
Med den nye oliefrie kompressor.
Nu begynder det rene vand at strømme fra den midlertidige opstilling medens vandhuset gøres i stand.

Her er vandværket monteret og kørende med slangeforbindelser,
i det nymalede vandhus.

Med ny styring. De 2 gule er automatiske skylleventiler.
Her er den meget flotte styring,
hvor der kan kobles fra og testes.
Foreløbig montering med slangeforbindelser
på hydroforbeholderen.
Overskuelig ledningsføring, så man kan se hvad der er hvad.
Kompressoren har sin egen sikkerhedsafbryder
Her er kompressoren tilsluttet.
Lige en pressostat til at styre vandtrykket.
Midlertidig forbindelse af returskylle ventil, som senere skal forbindes til udfældningstank.
Snart også nymalet vandværkshus.
Den store røde vandmåler skal sidde i vandhuset så vi kan måle det samlede vandforbrug.

Og den lille vandmåler kan sidde og måle
forbrug i hver enkelt hus.

Hovedmåler opsat 26 september 2011 - måler viser 1122 m3
Måler opsat i hus nr.1___d.1 oktober 2011 (Magneta er en husafkalker)

Returskyldning sker ved, at returskylle med filtreret vand fra det ene filter, og senere fra det andet filter.
Afløbet fra returskyl føres til udfældningsbeholder, og overfladen pumpes væk.

 

Hirsebakken siger tak til:

Jan Bertore, Alf Pedersen, Ole Elmgaard,
Jan Jensen og Eyvind Christensen.

For det store arbejde med
optilling, montering og istansættelse.

Så skal nogle af vandværksbyggerne smage på vandet. (Det hvide i vandet er bitte små luftbobler)
Filter og hydrofor er leveret af - DVS Vandteknik A/S

Billedestørelse rettes til 535x400